Vectra International
Vào trang web....

Xin chào,

VECTRA International cung cấp thực hiện cách sáng tạo các chiến lược trách nhiệm xã hội cho lĩnh vực công và tư nhằm giúp khách hàng đạt được lợi thế cạnh tranh bằng trách nhiệm.

VECTRA là một tổ chức độc lập và hoạt động thông qua một mạng lưới các chuyên gia về CSR trên hơn 20 quốc gia.

Với kinh nghiệm dồi dào trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội và cạch tranh bằng trách nhiệm, VECTRA đã giúp nhiều công ty, chính phủ và các tổ chức xã hội như tổ chức phi chính phủ, công đoàn, v.v thực hiện và làm thay đổi thực tiễn đời sống của nhiều người trong nhiều lĩnh vực như trong lĩnh vực về điều kiện lao động, quyền con người, môi trường, an toàn và sức khỏe trên hơn 35 quốc gia.

 

 

 

 
 
Home page Thông Tin về VECTRA Lĩnh vực hoạt động Tin tức Liên hệ faqsite map privacy statement faq privacy statement